Монголд ургадаг гайхалтай ховор цэцгүүд

1. Монгол Алтанхундгана (Adonis mongolica)

2. Их шүүдэргэнэ, Шүүдэрцэцэг (Chelidoniummajus)

3. Нөмрөгт банздоо, Вансэмбэрүү (Saussureainvolucrata)

4. Дөрвөлсөн мүгэз, Алтангагнуур (Rhodiolaquadrifida)

5. Цагаан цээнэ (Paeonialactiflora)

6. Говийн хялгана, Монгол өвс (Stipagobica)

7. Монгол Потанин (Potaniniamongolica)

8. Монгол догар (Caryopterismongolica)

Бусадтай энэ мэдээллийг хуваалцаарай.

Энэ мэдээ танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.2016-05-04 5524

2016-01-21 4937

2016-05-30 4025

2016-03-14 3847

2016-01-22 3726

2016-02-29 3163

2016-03-21 3088

2016-01-22 3054

2016-01-27 2847

2016-08-04 2692

2016-02-23 2548

2016-01-25 2542

2016-04-27 2464

2016-08-19 2431

2016-03-02 2259

2016-08-26 2216

2016-06-07 2157

2016-08-18 2077

2016-08-04 2010

2016-08-24 2000